TECHNICAL UNIVERSITY OF AMERICA
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMERICA

TÜRKİYE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ


Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü yüzde 14’lük büyüme ile 2019 yılında 152,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. ||| Türkiye Bilişim Sektörü istihdamı 143 bin kişi. ||| Bilgi teknolojileri yazılım sektör büyüklüğü 23,4 milyar TL'yi aştı.

Ayrıntılı bilgi için formu doldur, sana derhal dönüş yapalım

İngilizce

DERSE HEMEN BAŞLA

VAR

UYGULAMALI SINIF EĞİTİMİ

VAR

ÜNİVERSİTE SERTİFİKASI

VAR

ÜNİVERSİTE DİPLOMASINA TAMAMLAMA

VAR

BEGINNER
Beginner seviyesi İngilizce öğrenmeye başlayanlar için ilk basamak olan kolay başlangıç seviyesidir. Genel İngilizce kursu eğitiminin en temel ve ilk aşamasıdır. Beginner seviyesinde günler saatler ve rakamlar anlatılır. Başlangıcı temsil eden en kolay kullanımlarla İngilizceyle ilk tanışmanız sağlanır. Bu seviyede en gerekli ilk İngilizce kelimeler ve kullanımlar hakkında çalışmalar yapacak ve bunları pekiştireceksiniz.

ELEMENTARY
Elementary seviyesi, temel dil yapısının ve günlük konuşmaların öğrenildiği safhadır. Bu kur sonunda öğrencilerimiz günlük aktivitelerini konuşabilir, yabancı biriyle konuşup kendisini tanıtabilir ve basit paragraflar yazabilecek beceriye sahip olurlar. Bunların yanında öğrencilerimiz restoran, bar kafe ve gibi yerlerde yiyecek ve içecek siparişi verebilir, hesap ödeyebilir, yön sorup yön tarif edebilir hale gelirler. Kelime dağarcığı yaklaşık olarak sekiz yüz ile bin civarında olur; bu da günlük basit dil kullanımı için uygun bir değerdir. Bu kuru başarı ile bitiren öğrencilerimiz bir üst seviye olan Pre-Intermediate geçmeye hak kazanır.

PRE-INTERMEDIATE
Bu seviye orta derece dil becerisi olan intermediate seviyesinin başı anlamına gelir. Elementary de öğrenilen konuların, yapıların ve günlük dil kalıplarının azda olsa unutulmuş olabileceği öngörüsüyle; bu kurda genel tekrarlarla beraber yeni dil bilgisi yapıları ve yeni beceriler kazandırılır. Böylelikle temel konular ve orta seviye konuları arasında bağ kurmuş olur. Kur bitiminde öğrencilerimiz öğrendiklerini kullanabiliyor olmanın hazzını yaşar, basit ama bir biriyle bağlantılı cümleler kurabilir, gazete dergi ve kişisel mektupları okuyup anlayabilir, yaşadığı olaylar hakkında bilgiler verebilir ve küçük espriler yapabilir duruma gelirler.

INTERMEDIATE
İngilizcenin temel yapılarının daha emin bir şekilde kullanıldığı, öğrencinin farklı konularda kendisini ifade edebildiği, bir konunun olumlu ya da olumsuz yönlerini saptayarak kendi bakış açısını yansıtabildiği aşamadır. Öğrenci bu kurda pekâlâ zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve de akıcı bir dil kullanarak, native ( yabancı)biri ile iletişim güçlüğü çekmeden konuşabilir. Bu kurda öğrenciler kelime haznelerini daha da geliştirmiş olup duygularını bu sayede oldukça iyi derecede dile getirebilirler. Intermediate seviyesi sistematik olarak yarısı Türk diğer yarısı da Native ( Yabancı ) öğretmenlerle işlenir ve bu seviyede hem okuma-yazma becerileri hem de konuşma ve dinleme becerileri üst seviyelere çıkartılır. Böylelikle öğrenci artık profesyonel iş yaşamına ilk adımlarını atabilir, çalışabilecek düzeyde İngilizce konuşabilir, dinlediğini anlayabilir ve İngilizce yazışma yapabilir.

UPPER – INTERMEDIATE
Intermediate eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler artık bu seviyede İngilizcenin genel ve yapısal içeriğini kavramış olurlar. Şimdiye kadar öğrenilenlerini akıcı ve doğru şekilde konuşmaları, daha karışık cümle yapıları ve resmi yazışmaları yapabilmeleri yetisi ön plana alınır. Upper intermediate seviyesindeki öğrenciler yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir ve günlük dili anlamada, konuşmada zorlanmamaktadırlar. Kelime dağarcığını en üst noktalara taşıyan öğrenci karmaşık ve uzun metinleri anlayabilir, detaylı özetler çıkarabilir. İngilizceyi iş hayatında ve toplumsal alanda etkili bir şekilde konuşabilir. Zorlanmadan karmaşık metinler, makaleler, raporlar ve mektuplar yazabilir.

ADVANCED
Advanced seviyesi dil bilgisinin en iyi detaylarına kadar çözümlendiği ve hatasız, akıcı bir dilin konuşulduğu seviye düzeyidir. Bu seviyede eğitim tamamen Native ( yabancı ) öğretmenlerle devam ettirilir. Akademik seviyede sözcük dağarcığını arttırma, geliştirme; düzgün ve doğru yazma; okuma, okuduğunu anlama, anladıklarını yazıya ve konuşmaya dönüştürebilme becerisi gelişmiştir. Advanced seviyedeki öğrenciler Akademik düzeydeki sınavlara hazır duruma gelmiş olurlar. Öğrenciler yabancılar ile her konu üzerinde konuşabilir, tartışabilirler. İletişimde problem yaşamazlar. Okuduğu, dinlediği hemen hemen her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Düşüncelerini hızlı, çok akıcı ve açık bir şekilde ifade edebilir. Karmaşık konularda ayrıntıları ayırt edebilir ve bunları aktarabilirler.

Ders Kodu Ders
ELL101 English Grammar I(İngilizce Dilbilgisi I)
ELL102 Listening and Speaking Skills I(Dinleme ve Konuşma Becerileri I)
ELL104 Lexicology I(Sözcük Bilim I)
ELL201 English Grammar II(İngilizce Dilbilgisi II)
ELL202 Listening and Speaking Skills II(Dinleme ve Konuşma Becerileri II)
ELL203 Reading and Writing Skills I(Okuma ve Yazma Becerileri I)
ELL204 Lexicology II(Sözcük Bilim II)
ELL205 Translation I(Çeviri I)
ELL301 English Grammar III(İngilizce Dilbilgisi III)
ELL302 Listening and Speaking Skills III(Dinleme ve Konuşma Becerileri III)
ELL303 Reading and Writing Skills II(Okuma ve Yazma Becerileri II)
ELL304 Lexicology III(Sözcük Bilim III)
ELL305 Translation II(Çeviri II)
ELL401 English Grammar IV(İngilizce Dilbilgisi IV)
ELL405 Written Translation I(Yazılı Tercüme)
ELL406 Introduction to Literature(Edebiyata Giriş)
ELL407 Linguistics(Dilbilim)
ELL490 Internship(Staj)
ELL499 Project(Proje)
IT101 Information Technologies(Bilgi Teknolojileri) - Seçmeli
H101 American History(Amerikan Tarihi) - Seçmeli